KontaktSklep internetowy TENEX24.pl

tel. (+48) 663-001-034
e-mail: sklep@tenex24.pl


Sklep internetowy TENEX24.pl jest prowadzony przez:
Tenex Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach (05-090), przy ul. Żwirowej 65, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000176695, NIP 5342241063, REGON 015585799, o kapitale zakładowym w wysokości 50000 zł.


Dane kontaktowe:

Tenex Sp. z o. o.
ul. Żwirowa 65
05-090 Puchały-Raszyn
e-mail: tenex@tenex.pl
telefon: (+48) 22-715-65-01
Konto bankowe: 40 1750 0009 0000 0000 1220 9541


W koszyku: 0 produktów - 0,00 pln
e-mail: sklep@tenex24.pl